První komplexní nástroj pro rating udržitelnosti v ČR 
vhodný i pro malé a střední podniky

Lepší přístup k financování
a jeho výhodnější podmínky

Snadné prokázání kvalifikace
pro získání veřejných zakázek a dotací

Konkurenční výhoda
pro dodavatele velkých odběratelů

Nové udržitelné příležitosti

Pod vlivem nového evropského konceptu ESG podnikatelé hledají cestu, jak transformovat své podnikání
do dlouhodobě udržitelné podoby. Stabilita a trvalost se stávají vyhledávanými hodnotami moderní společnosti. Corporate Sustainability Index je nástrojem, který transparentně a spolehlivě prokáže míru udržitelnosti podniku.
Petr Michal
Předseda Hospodářské komory hl. m. Prahy

Jaké jsou výhody certifikace?

Přístup k udržitelnému financování

Podle legislativy EU je již od roku 2022 pro banky a další finanční instituce povinnost rozlišovat aktivity na udržitelné
a neudržitelné. Investice do udržitelných aktivit jsou upřednostňovány.

Pokud prokážete, že Vaše obchodní aktivity splňují kritéria pro hodnocení jako udržitelné, získáte přístup
k výhodnějším podmínkám pro úvěry a další finanční produkty.

Certifikát obsahuje kompletní informace, které banky potřebují pro uznání udržitelných aktivit.

Kvalifikace pro dotační tituly

Čerpání dotací je podmíněno prokázáním udržitelnosti podle kritérií EU - DNSH.

Certifikát představuje kompletní analýzu Vaší podnikatelské činnosti z hlediska udržitelnosti na úrovni celé společnosti, jednotlivých činností a na úrovni plánovaných projektů.

Předložením certifikátu prokážete, že Vaše podnikatelská činnost se kvalifikuje jako udržitelná podle evropských předpisů a splníte jednu z hlavních podmínek pro získání dotací.

Výhoda ve veřejných zakázkách

U veřejných zakázek platí zásada sociálně a environmentálně odpovědného zadávání.

Prokázání udržitelnosti se tak stává povinným předpokladem pro úspěch ve veřejných zakázkách.

Certifikát je univerzálně použitelný, a to i pro potřeby soutěžní dokumentace.

Konkurenční výhoda pro dodavatele velkých odběratelů

Pokud jste nebo se chcete stát součástí subdodavatelského řetězce nadnárodních či velkých společností, budou
od Vás tito odběratelé v budoucnu požadovat data o Vaší udržitelnosti. Velké firmy totiž musí reportovat svou kompletní uhlíkovou stopu, včetně emisí svých subdodavatelů.

Menší firmy, které budou schopny tato data udržitelnosti poskytnout, budou u odběratelů preferované.

Certifikát Vám usnadní přípravu těchto dat a Vám tak usnadní přístup k velkým odběratelům.

Usnadnění reportování nefinančních informací

Podle revidované směrnice o vykazování nefinančních informací (CSRD) budou od roku 2026 veškeré podnikatelské subjekty povinny uvádět jakým způsobem přispívají k ochraně klimatu a plnění dalších cílů udržitelnosti.

Certifikát Vám ukáže silné a slabé stránky udržitelnosti podniku a pomůže Vám nasměrovat ESG strategii Vašeho podniku.

Pro koho je certifikát určen?

Proč náš certifikát?

Měření udržitelnosti se doposud týkalo pouze velkých korporací. Fenomén ESG však nyní zasahuje do všech stupňů dodavatelských řetězců. Neobejdete se bez něj nikde, v bance, při žádosti o dotaci, ve veřejných zakázkách.

Corporate Sustainability Index vznikl jako projekt Hospodářské komory hlavního města Prahy s využitím spolupráce s přední advokátní kanceláří PORTOS a renomovaného partnera CRIF – Czech Credit Bureau.

Jak dlouho trvá certifikační proces?

10 Dnů

Provedeme vás celou certifikací

Být v souladu s novou ESG regulací
je další příležitostí, jak uspět na trhu.

Proces certifikace není složitý a lze jej zvládnout bez větších obtíží do 10 dnů.